קטגוריה: תרגום

Gathering (אסיף)

I've translated this Hebrew poem (titled "Assif", Hebrew for "gathering of the harvest") by Itamar Prat, who wrote this during the Sukkot holiday of 1976 to mourn the untimely death of his sister from Kibbutz Hatzerim just days before, on the eve of Sukkot (which is also known as the harvest gathering festival, and is the last high holiday of the month of Tishrei – the first month of the Hebrew year). The text was turned into a song two years later by Naomi Shemer, and became an Israeli folk classic (https://www.youtube.com/watch?v=XUR6jL3D6N8).

Gathering

Gather all the deeds
And all the words and signs
Like blessed crops too heavy to be borne

Gather all the bloom
Now ripened into sighs
Remembering a summer prematurely gone

Gather all the images of her pretty face
Along with all the fruit and all the grain
Underneath the stubble, the soil is ever grey
It no more yields a thing for you to gain

No more is there a stem dreaming of its growth
No longer are there vows and bans and oaths
Only the promise of the wind that timely rain will fall
To grace her ashes come the end of this first month

אסיף

אסוף את המעשים
את המילים והאותות
כמו יבול ברכה כבד משאת

אסוף את הפריחה
אשר גמלה לזיכרונות
של קיץ שחלף בטרם עת

אסוף את כל מראות פניה היפים
כמו את הפרי ואת הבר
האדמה היא אפורה מתחת לשלפים
ואין לה עוד לתת לך דבר

ואין יותר גבעול חולם על שיבולתו
ואין יותר נדרי ואסרי
רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו
עוד יחונן את עפרה בתום תשרי